K zajištění bezproblémového průběhu technických příprav i akce samotné je dobré věnovat pozornost těmto bodům:

 

-        nezbytnou podmínkou pro správnou funkci aparatury je bezpečná a dostatečně dimenzovaná elektrická přípojka v místě konání akce.

POZOR -  pořadatel odpovídá za úrazy nebo vady na aparatuře vzniklé v důsledku nevyhovující elektroinstalace v objektu, kde se akce koná, a v plné výši hradí náklady spojené se vzniklými škodami.

Nebudete-li si proto jisti následujícím textem, konzultujte celou věc s elektrikářem i s námi. Náš standard je 3x230V/400V 32A. Nutné minimum pro plnou sestavu je 25A. Při přípojce 16A není možné zajistit funkci světelné aparatury.

Pozor - uvedenými údaji v ampérech se rozumí hodnota předřazeného jističe zásuvky, nikoli velikost samotné zásuvky na zdi!

Zásuvka by dále měla být 5-pólová (v soustavě TN-S, tj. 3L+N+PE)

Napětí fází přípojky musí být kolem 230V stabilní v rozsahu (-10% a +5 %), v případě podpětí, přepětí, asymetrie či výpadků fází nebo poklesu napětí při zatížení si vyhrazujeme právo odmítnout připojení aparátu!

Starší  4-kolíkové  zásuvky není možné s přihlédnutím k platným předpisům používat!  Je-li v objektu tento starší typ zásuvek, konzultujte prosím nastalou situaci s námi.

V těchto případech jsme schopni zřídit si provizorní přípojku TN-S. Práci provede osoba znalá s § 6 vyhl. 50/1978 Sb., je ovšem nutno umožnit nám přístup do hlavního rozvaděče objektu, případně zajistit asistenci elektrikáře znalého místních poměrů.

Potřebné jištění a 30mA proudové chrániče jsou součástí našeho pódiového rozvaděče - účinkující a všichni, kdo přijdou s naší aparaturou do styku, jsou tedy před úrazem el. proudem chráněni vždy.

Disponujeme přívodními kabely v celkové délce 40m, přípojka se tedy může nacházet až do této vzdálenosti od pódia, samozřejmě s přihlédnutím k bezpečnému způsobu vedení kabelu.

Na malé produkce může být použita i jedna či dvě nezávisle jištěné zásuvky 230V/16A, dle rozsahu produkce, ovšem pouze v dobrém technickém stavu, chráněny proudovým chráničem a s platnou revizní zprávou.
 

-        přístup do objektu je nutné umožnit minimálně 3 hod. před plánovaným začátkem akce. Konkrétní čas i místo s námi předem upřesněte  telefonicky.

 

-        při rozmisťování stolů nebo židlí pro obecenstvo v sále je nutno vyhradit dostatečný prostor pro mixážní pult a zvukaře. Ideální umístění je na střed šířky sálu (pódia) ve vzdálenosti cca 2/3 až 3/4 délky sálu od přední hrany pódia. Do tohoto prostoru je třeba přistavit cca 3 stoly běžné velikosti a zajistit volný přístup i při obsazení sálu obecenstvem.

 

-        po stranách pódia je třeba ponechat prostor pro umístění reproboxů, nejlépe tak, aby byly umístěny před přední hranou pódia nebo alespoň na ní. Potřebná plocha je zhruba 2 x 1m, stavět je možno od podlahy parketu nebo na hranu pódia.

UV-AUDIO Ozvučení a osvětlení akcí

Kontakt: Vojtěch Uhlíř, mob.: 728 106 168, e-mail: uhlir.vojta@seznam.cz